A Betonisart estem especialitzats en l’aplicació de materials decoratius i recobriments continus per a mobiliaris, parets o paviments amb ciment polit entre altres.

Tots els nostres materials decoratius són d’aspecte natural i respectuosos amb el medi ambient, aplicats de forma totalment artesanal.

En la nostra Showroom mostrem les aplicacions artesanals del ciment polit en terres i paviments continus en zona de cuina, bany... i els diferents acabats decoratius en parets(estucs a la calç, enlluits de ciment, estucs acrílics). Disposem de mostres reals de la cromàtica de tots els diferents materials decoratius amb els que treballem, sent així la nostra Showroom una exposició referent en l’aplicació i les mostres dels diferents tipus de materials decoratius en ciment polit, calç en polç, estuc acrílic, enlluits de ciment... a la zona del Baix Empordà (Girona).

BETONISART, EMPRESA DE TREBALLS DE DECORACIÓ I MOBILIARI EN CIMENT POLIT,
ET PRESENTA ELS SEUS PRINCIPALS SERVEIS

#01 BETONISART

Ciment polit

Veure contingut
#02 BETONISART

Estuc acrílic

Veure contingut
#03 BETONISART

Estuc calç

Veure contingut
#04 BETONISART

Enlluits ciment

Veure contingut
Beton is Art
Canal de notícies